Vores samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere er utrolig vigtige for os, da de er organisationer, der er i kontakt med kvinder, som har været ofre for trafficking og/eller, som er inden for prostitution.

De sætter os i kontakt med kvinder, der ønsker et liv uden for prostitution og som derfor har brug for hjælp til at komme videre. De er desuden med til at identificere, hvilke kvinder der har mest brug for hjælp.

De stiller lokaler til rådighed for os, så vi kan coache kvinderne i et sikkert miljø. Hvis en af vores coaches holder talent- og inspirationssessioner for en gruppe kvinder, foregår det ligeledes i et sikkert miljø, hvor medarbejdere fra en af vores samarbejdspartnere er til stede i de tilstødende lokaler.

De følgende fem er vores samarbejdspartnere:

Reden International

Reden International bekæmper trafficking af kvinder og tilbyder praktisk hjælp til udenlandske prostituerede kvinder i Danmark. Du finder dem på www.redeninternational.dk

Center mod Menneskehandel (CMM)

Center mod Menneskehandel hører til under Socialstyrelsen og arbejder nationalt og internationalt for at hjælpe ofrene for menneskehandel. Du finder dem på www.centermodmenneskehandel.dk

Kompetencecenter Prostitution 

Kompetencecenter Prostitution arbejder for at forbedre prostitueredes levevilkår og muligheder for at komme ud af prostitution. Dette gøres blandt andet via opsøgende arbejde og (telefon)rådgivning. Centret har også en forebyggende indsats, hvor der blandt andet arbejdes på at udsatte unge ikke indgår i prostitutionslignende forhold. Du finder dem på www.socialstyrelsen.dk

Svanegrupperne

Svanegrupperne er et gratis tilbud til dansktalende, stoffri kvinder, der har forladt eller ønsker at forlade prostitution. Hver gruppe består af syv til otte kvinder. Du finder dem på www.svanegrupperne.dk

Project Exit Prostitution 

Projektet hjælper prostituerede i København, som gerne vil ud af prostitution eller som søger forbedret livskvalitet i prostitution. Tilbuddet gælder både for kvinder og mænd. Du finder dem på www.kk.dk/prostitution

I NEWLIVES leder vi altid efter nye, relevante samarbejdspartnere.

Collaboration