Kandidaten

Vores kandidater er kvinder, der ønsker hjælp til at få et liv uden for prostitution eller som skal have hjælp, fordi de har været udsat for trafficiking.

Gennem vores coaching har vi mødt mange forskellige kvinder, som alle har deres helt egen blanding af talenter, kompetencer og passioner. De har haft et aldersmæssigt spænd mellem 21 og 58 år, og de er kommet fra Danmark, Nigeria, Rusland, Ukraine, Polen, Spanien, Iran, Guatemala og Rumænien.

Nogle af kvinderne har været prostituerede af selvvalgte årsager, mens andre har været udsat for trafficking og/eller er blevet narret ind i prositution.

Under coachingforløbet har nogle af vores kandidater valgt fortsat at arbejde som prosituerede. Andre har allerede forladt prostitution, og de har derfor haft brug for hjælp til at starte en ny karriere.

Alle vores kandidater bliver henvist til os fra andre NGO’er eller fra statslige organisationer som f.eks. KompetenceCenter Prostitution.

Kandidaten