Vores samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere er utrolig vigtige for os, da de er organisationer, der er i kontakt med kvinder, som har været ofre for trafficking og/eller, som er inden for prostitution.

De sætter os i kontakt med kvinder, der ønsker et liv uden for prostitution og som derfor har brug for hjælp til at komme videre. De er desuden med til at identificere, hvilke kvinder der har mest brug for hjælp.

De stiller lokaler til rådighed for os, så vi kan coache kvinderne i et sikkert miljø. Hvis en af vores coaches holder talent- og inspirationssessioner for en gruppe kvinder, foregår det ligeledes i et sikkert miljø, hvor medarbejdere fra en af vores samarbejdspartnere er til stede i de tilstødende lokaler.

De to største samarbejdspartnere ses nedenfor. Dem har vi arbejdet tæt sammen med i snart 15 år.

Reden International

Reden International bekæmper trafficking af kvinder og tilbyder praktisk hjælp til udenlandske prostituerede kvinder i Danmark. Du finder dem på www.redeninternational.dk

Center mod Menneskehandel (CMM)

Center mod Menneskehandel hører til under Socialstyrelsen og arbejder nationalt og internationalt for at hjælpe ofrene for menneskehandel. Du finder dem på www.centermodmenneskehandel.dk

I NEWLIVES leder vi altid efter nye, relevante samarbejdspartnere.

Collaboration