Vores samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere er utrolig vigtige for os, da de er organisationer, der er i kontakt med kvinder, som har været ofre for trafficking og/eller, som er inden for prostitution.

De sætter os i kontakt med kvinder, der ønsker et liv uden for prostitution og som derfor har brug for hjælp til at komme videre. De er desuden med til at identificere, hvilke kvinder der har mest brug for hjælp.

De stiller lokaler til rådighed for os, så vi kan coache kvinderne i et sikkert miljø. Hvis en af vores coaches holder talent- og inspirationssessioner for en gruppe kvinder, foregår det ligeledes i et sikkert miljø, hvor medarbejdere fra en af vores samarbejdspartnere er til stede i de tilstødende lokaler.

To af vore tætteste samarbejdspartnere ses nedenfor. Dem har vi arbejdet tæt sammen med i 15 år.

Center mod Menneskehandel (Samarbejde fra 2007 -)

Center mod Menneskehandel hører til under Socialstyrelsen og arbejder nationalt og internationalt for at hjælpe ofrene for menneskehandel. Du finder dem på www.centermodmenneskehandel.dk

Reden International (Samarbejde fra 2007 - 2022)

Reden International er en NGO, der arbejder for at hjælpe ofre for kvindehandel til en bedre fremtid. Deres målgruppe er udenlandske kvinder i prostitution med særligt fokus på kvinder, der er handlet til den danske sexindustri. Du finder dem på www.redeninternational.dk

I NEWLIVES leder vi altid efter nye og gode samarbejdspartnere med samme mål - at gøre en forskel for den enkelte.

Collaboration